Elektronická kniha jízd

Zabezpečovací funkce knihy jízd

spočívá v informování uživatele o stavu či narušení vozidla pomocí GSM sítě formou hlasových zpráv nebo SMS. Uživatel může na dálku provádět opatření na ochranu vozidla, například aktivovat imobilizér motoru, spustit sirénu a směrová světla atd. Díky instalovanému modulu GPS je možno lokalizovat vozidlo s přesností ±10 metrů a umožnit tak jeho dohledání v případě krádeže. Uživatel navíc může odposlouchávat interiér vozidla nebo s případnými narušiteli hlasově komunikovat. Kromě toho může ovládat i jiná zařízení, například nezávislé topení, klimatizaci atd.

 

Automatické vytváření knihy jízd

Při pohybu vozidla dochází k záznamu jeho přesné polohy do interní paměti modulu. Tyto údaje se přenášejí prostřednictvím GSM sítě do serveru a dále se zpracovávají do přehlední knihy jízd. Lze tak sledovat pohyb vozidla přímo na mapě nebo připravit knihu jízd ve formě přehledné tabulky. Importem dat o tankování (CCS karty) je možno sledovat průměrnou spotřebu pohonných hmot. Kniiha jízd integruje všechny potřebné funkce pro doložení např. finančnímu úřadu.

 

Navigace

nabízí využít GPS data k navigaci prostřednictvím PDA nebo notebooku. Pokud si objednáte knihu jízd s výstupem Bluetooth můžete přes něj k zařízení připojit Smarphone, PDA nebo notebook a využít systém jako plnohodnotný navigační systém.

 

Statistiky a další funkce knihy jízd:

 • informace o tankování a stavu paliva - výpočet a indikace průměrné spotřeby paliva dle zadaných parametrů z TP a porovnání ze skutečným stavem, informace jsou získávány z průtokoměru instalovaném přímo na vozidle
 • import dat do knihy jízd z průtokoměru (pouze pro dieslové motory)
 • sledování nejčastějších cílů vozidla s indikací a porovnání poměru služební - soukromá jízda
 • on-line vyhledávání vozidel dle různých parametrů
 • vytváření tiskových sestav, součet najetých kilometrů, porovnání služebních a soukromých jízd, zobrazení průměrné spotřeby, výpočet
 • průměrné ceny paliva, počáteční a koncový stav počtu najetých kilometrů, doplnění dalších funkcí dle Vašeho přání
 • sledování dalších výdajů spojených s provozem vozidla
 • import dat z platebních karet

 

Vlastnosti elektronické knihy jízd:

 • automatické generování knihy jízd
 • zobrazovani pohybu vozidel v přímo v mapách knihy jízd
 • nulové náklady na instalaci a údržbu a aktualizaci software
 • úspora nákladů na provoz vozidel
 • komplexní správa vozového parku
 • automatické reporty
 • daňově uznatelný doklad
 • informace o rychlosti a evidence PHM
 • správa systému z libovolného místa připojeného k internetu - webové rozhraní aplikace
 • SSL šifrování přenosu dat
 • automatické stahování údajů, pravidelné zálohování dat knihy jízd
 • minimální provozní náklady
 • automatické přiřazování názvů objektů v knize jízd
 • automatické stahování údajů
 • rozlišení soukromých a služebních jízd
 • aktuální pozice vozidla
 • export knihy jízd (CSV)
 • vestavěná on-line nápověda